Trái phiếu là gì? Tổng hợp đặc điểm của trái phiếu mà bạn cần biết

Trái phiếu là gì? Trên thị trường chứng khoán, chúng ta thường nghe nói về trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu. Vậy bản chất của trái phiếu là gì? Đặc điểm của trái phiếu là gì? Có những loại trái phiếu nào? Và làm thế nào để biết sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu. avatelecom.vn mời các bạn cùng đọc bài viết “Trái phiếu là gì? Đặc điểm của trái phiếu mà bạn cần biết”

Mục lục

Trái phiếu là gì?

Theo Wikipedia: trái phiếu là giấy chứng nhận nghĩa vụ của tổ chức phát hành có nghĩa vụ phải trả cho người nắm giữ trái phiếu một số tiền xác định. Trong một khoảng thời gian xác định, với lợi tức xác định. Tổ chức phát hành có thể là doanh nghiệp hoặc tổ chức abcxyz như abcxyz, kho bạc Nhà nước.

Trái phiếu là gì?

Đặc điểm trái phiếu

 • Bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc abcxyz nào cũng có thể mua trái chủ hoặc trái phiếu. Một trái phiếu có thể được ghi tên của người sở hữu trái phiếu được gọi là trái phiếu có ghi tên, hoặc có thể không được ký tên, nó được gọi là trái phiếu không ghi tên.
 • Người cho công ty phát hành trái phiếu vay tiền được gọi là trái chủ. Trái chủ không chịu trách nhiệm về hiệu quả của khoản vay từ người đi vay. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ trả nợ theo cam kết trong hợp đồng vay.
 • Tổ chức phát hành trái phiếu có thể là doanh nghiệp (còn gọi là trái phiếu công ty), tổ chức công của nhà nước như abcxyz (gọi tắt là công trái hoặc trái phiếu abcxyz); kho bạc nhà nước (hay còn gọi là trái phiếu kho bạc).
 • trái phiếu thu nhập là lợi nhuận. Đây là khoản thu nhập cố định thường xuyên và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
 • Trái phiếu thực chất là chứng khoán nợ. Vì vậy, khi công ty bị phá sản hoặc giải thể, trước hết cổ phiếu của công ty phải được trả cho các trái chủ trước. Được xem như một nghĩa vụ bắt buộc. Sau khi thanh toán nợ trái phiếu, cổ phiếu mới sẽ được chia cho các cổ đông.

Phân loại trái phiếu

Việc phân loại trái phiếu sẽ theo đặc điểm của trái phiếu như: tổ chức phát hành, lãi suất, hình thức, tính chất trái phiếu, mức bảo đảm thanh toán.

Phân loại theo tổ chức phát hành

 • Trái phiếu doanh nghiệp: Là loại trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và nhiều loại.
 • Trái phiếu abcxyz: đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ. Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm mục đích huy động tiền nhàn rỗi của người dân và các tổ chức kinh tế – xã hội. Chính phủ được coi là Tổ chức phát hành uy tín nhất trên thị trường. Vì vậy, trái phiếu abcxyz được coi là loại chứng khoán ít rủi ro nhất.
 • Trái phiếu của các tổ chức tài chính, ngân hàng: Các tổ chức này có thể được phát hành trái phiếu để tăng vốn hoạt động.

Phân loại lợi suất trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất biến đổi (gọi là lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà lợi suất của nó sẽ được trả trong các thời kỳ khác nhau. Và được tính với mức lãi suất thay đổi theo lãi suất tham chiếu của . trái phiếu.
 • Zero Yield Bond: Trái phiếu mà người mua không nhận được tiền lãi. Nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn theo quy định.
 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức của nó được xác định dựa trên một tỷ lệ phần trăm (%) cố định của mệnh giá.

phân loại trái phiếu

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của tổ chức phát hành

Trái phiếu đảm bảo: Là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm bảo đảm cho đợt phát hành. Khi tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán, trái chủ có quyền thu và bán tài sản để thu hồi số tiền mà tổ chức phát hành nợ. Tùy theo đặc điểm của trái phiếu, trái phiếu có bảo đảm thường bao gồm các loại chính sau:

 • Trái phiếu thế chấp: Là trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành cầm cố một tài sản để đảm bảo thanh toán cho trái chủ. Thông thường giá trị tài sản cầm cố sẽ lớn hơn tổng mệnh giá trái phiếu phát hành để bảo vệ quyền lợi của trái chủ.
 • Trái phiếu được bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ: Trái phiếu được bảo đảm bởi tổ chức phát hành thường ký gửi số lượng chứng khoán có thể chuyển nhượng mà họ sở hữu làm tài sản thế chấp.

Trái phiếu không có bảo đảm: Là loại trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm mà chỉ được bảo đảm bằng uy tín của tổ chức phát hành trái phiếu.

Phân loại theo hình thức trái phiếu

 • Trái phiếu đã đăng ký: Loại trái phiếu đứng tên của người mua và trong sổ sách của tổ chức phát hành tùy theo bản chất của trái phiếu.
 • Trái phiếu vô danh: Trái phiếu không ghi tên người mua. Và trong sổ sách của tổ chức phát hành. Trái chủ là người được hưởng lợi từ trái phiếu ẩn danh.

Phân loại theo tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu kèm theo phiếu cho phép người nắm giữ trái phiếu có quyền mua một số lượng cổ phiếu nhất định của công ty.
 • Trái phiếu có thể mua lại: Là loại trái phiếu cho phép người phát hành quyền mua lại một hoặc toàn bộ trái phiếu trước khi trái phiếu đến hạn.
 • Trái phiếu chuyển đổi: Là loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty đó. Điều này được quy định cụ thể về tỷ lệ và thời điểm khi mua trái phiếu.

Lời kết

Tóm tắt vấn đề: Bản chất của trái phiếu chứng khoán nợ. Với những chia sẻ về trái phiếu, cũng như đặc điểm của trái phiếu và cách phân loại ở trên. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về trái phiếu.